לימאני Limani
 
 

תפריט לימאני - Limani

 
דף הבית > תפריטים > HOT BEVERAGES
 
 

 
 
ESPRESSO
 
10 / 12 ₪
 
 
CAPPUCCINO
 
12 / 14 ₪
 
 
BLACK COFFEE
 
10 ₪
 
 
HOT CHOCOLATE
 
14 ₪
 
 
ICED COFFEE
 
17 ₪
 
 
SOY MILK
 
12 ₪
 
 
 
MACCHIATO
 
10 / 12 ₪
 
 
AMERICANO
 
12 ₪
 
 
NESCAFE
 
11 / 14 ₪
 
 
HOT CIDER / WITH WINE
 
22 / 16 ₪
 
 
TEA
 
12 ₪